EU-medborgarna konsumerar allt mindre kultur – utom i Norden

Den senaste Europabarometern om kultur visar att européerna generellt konsumerar allt mindre kultur – men i Sverige har kulturkonsumtionen istället ökat sedan förra mätningen 2007. Fler än 26 000 personer i Europa har fått svara på frågor om sina kulturvanor, till exempel hur ofta de går på teater, museum eller bio. Resultatet blev att både konsumtion av kultur såväl som det egna kulturutövande har minskat. Så vad svarar européerna?

De vanligaste formerna av kulturkonsumtion skedde i hemmet i form av att se på ett kulturprogram på teve eller läsa en bok. De minst vanligaste formerna var besök på bibliotek, gå på teater och opera, se en balett/dansföreställning. Jämfört med samma undersökning år 2007 har konsumtionen inom EU minskat i alla kategorier förutom biobesöken, där konsumtionen har ökat med 1 %.

Orsakerna till minskningen är enligt undersökningen främst brist på intresse och tid. Den ekonomiska faktorn spelar också in. Att det är för dyrt uppger en fjärdedel av de tillfrågade är anledningen till att de inte går på konsert och en femtedel uppger samma anledning till varför de inte går på teater.  Det finns dock stora skillnader inom EU. Generellt är det högre deltagande i norra och västra Europa jämfört med södra och östra delen av kontinenten. Den geografiska uppdelningen och tillgången till kulturlivet är en tydlig reflektion av de senaste årens ekonomiska kris i länder som Spanien, Portugal, Grekland, Bulgarien m.fl.

Sverige utmärker sig som det europeiska land som har flest personer med väldigt högt kulturellt deltagande. 43 % av de tillfrågade anger att de deltar aktivt eller mycket aktivt i kulturlivet. ”Endast” 8 % anger att de inte deltar eller deltar litet. Det gäller både som brukare och som med/skapare. Danmark (36 %) och Nederländerna (34 %) hamnar också på topp tre-listan.

När det gäller deltagande inom scenkonstområdet hamnar Sverige och Nederländerna återigen på toppen, där 53 % av informanterna har besökt en teater minst en gång det senaste året. 34 % av de svenska respondenterna har gått på en dansföreställning, inklusive balett och opera, under samma period.

Av Europabarometerns nio kategorier för kulturkonsumtion ligger Sverige i topp av åtta av dem, bara i kategorin biobesök halkar vi efter Danmark med 2 %.

För att läsa rapporten (eng.), se: Special Eurobarometer 399 – Cultural Access and Participation, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf

 

Tankar kring det offentliga rummet och samtalet

I år är det åttonde gången jag är i Almedalen. Första gången var 2005. Då fanns inte ett enda program med fokus på kulturen. Det året genomförde Riksteatern Kulturpartikuppen med den egna föreningen Plural och i hamnen arrangerade vi debattboxning tillsammans med de lokala teaterföreningarna. Efter det har både det politiska och mediala intresset för kulturfrågor ökat. Det glädjer mig också att det är fler arrangörer utanför kultursektorn som bjuder på samtal om kulturens roll och relevans för yttrandefrihet, regional tillväxt, ideellt engagemang, demokratisering och andra samhällsområden.

Jag kommer själv sitta i ett par paneler och samtal under Almedalen. I ett av dem kommer vi diskutera samhällsbyggnad ”Husby, skyskrapor, strandskyddet, och kommunens marknadsmonopol- dags för en samhällsbyggnadsrevolution?” För mig är det som alltid viktigt att frågan om medborgarnas delaktighet och att en mångfald av erfarenheter finns närvarande, oavsett diskussionsämne. Frågan om hur vi möter utmaningar och hur vi möjliggör innovationer och lösningar som ger hållbart öppna och jämlika samhällen. Vad är det som gör att människor vill delta och engagera sig? Vad behöver kultursektorn göra för att inspirera och öppna sig för ett breddat engagemang och deltagande?

I en kommande artikel i Pan European Networks EU-baserade magasin, Government har jag utvecklat de här tankarna mer. Artikeln kan du läsa här (eng).

Jag tar gärna emot vad du eller din teaterförening tycker om Riksteaterns roll i samhället, inom och utanför kulturpolitiken. Så, kontakta mig om du vill dela med dig av dina tankar och idéer.

Trevlig sommar!

”Om det finns nåt som stör dig, ska du vara med och påverka…”

På gårdagens event på Ungdomens Hus i Fittja som Europa Direkt Riksteatern arrangerade, pratade eldsjälen Luis Lineo om hur man kan engagera unga; både de som vill engagera sig och de som inte riktigt än vet att de vill engagera sig.

Luis Lineo som är Fanzingos verksamhetsledare, bjöd fram några unga som idag är aktiva i olika föreningar i Botkyrka. Inom Fanzingo kan unga genom enkla medel lära sig hur de kan använda radion för att göra sin röst hörd, dela med sig av sina tankar och hitta frågor att engagera sig i.

Nura Ribac är aktiv i bland annat radioprogrammet Albys röster. Hon tycker att det är mer intressant att jobba med frågor som är viktiga för orten där man bor. ”Om det finns nåt som stör dig, ska du vara med och påverka. Vi som bor här måsta ta egna beslut och påverka. Vi kan inte bara låta politikers beslut påverka vårt liv.” Nura dokumenterar också andra ungas röster så att fler åsikter hörs när politiska beslut som påverkar vardagslivet ska beslutas.

Det lokala engagemanget och viljan att lära sig något nytt kan också stärkas genom internationella kanaler. Vendela Engblom och Anna Lind från Ungdomsstyrelsen berättade under kvällens sista session om möjligheten att söka medel för lokala projekt.                     Ungdomsinitiativ är ett bidrag till unga som vill göra egna projekt om allt ifrån konst och kultur, ungdoms-arbetslöshet till främlingsfientlighet.

De pratade också om möjligheten att arbeta som volontär i Europa. Det är inte särskilt svårt att söka och du behöver inte tänka på vilka specialkompetenser du har innan du åker dit. Du behöver heller inte tänka på kostnader. EU-programmet Ung och Aktiv i Europa betalar resa, fickpengar och boende. Det krävs ”bara” ett personligt engagemang för att komma igång och upptäcka världen, må det vara i Botkyrka eller andra sidan av kontinenten. Det finns tusen och ett sätt att påverka och engagera sig.

Och som en av kvällens deltagare, Shafik Muwanga sa: ”Man kan skapa konst genom att påverka”. Och han borde veta… han vann 2012:s short:dox radiopris på Tempo Dokumentärfestivalen.

Lär dig mer om att jobba som volontär i Europa här.

Lyssna på Nuras och andra unga Botkyrkabors historier på Albys röster och Tullinges röster… och bor du i Botkyrka kommun, så kan du alltid kontakta dem för att göra egna radioprogram.

 

 

 

Ensam springer man snabbt men tillsammans springer man långt…

… så låt oss springa tillsammans, uppmanade moderatorn, Sara Darir alla i publiken. Studenten och föreningslivsentusiasten, Sara Darir invigde gårdagens event på Ungdomens Hus i Fittja. Hon började med att berätta en personlig historia om kärleken till hemorten, förorten och hur det personliga engagemanget kan bidra till bättre levnadsvillkor för alla.

Sara Darir välkomnar till kvällens evenemang

Eventet som organiserades av Europa Direkt Riksteatern bjöd på samtal, workshops, mat och musik.  Under temat Ungas delaktighet och inflytande föreläste bl.a. professor Erik Amnå från Örebro universitet om ungas mångfacetterade samhällsengagemang och alla de olika myter det finns om bristen på ungas aktiva deltagande i samhällsfrågor.

Han påpekade också att demokrati är ett ständigt utvecklingsprojekt. Varje generation skapar och utvecklar nya metoder och strategier som utvecklar och till och med utmanar demokratin.

Botkyrkabon, riksdagsledamoten och miljöpartiets talesperson för ungdomsfrågor, Esabelle Dingizian uppmanade alla att ta reda på hur man kan påverka de frågor som man brinner för. Det är först när man vet hur en politisk fråga kan påverkas som man kan gå ihop med andra, engagera och mobilisera sig och faktiskt påverka beslut. Därför är det lokala engagemanget oerhört viktigt och på många sätt kan lokal organisering ge mer konkreta resultat. Esabelle Dingizian ser gärna att fler unga engagerar sig i partipolitiken. De ungas delaktighet skulle utveckla både partipolitiken och demokratin, menar hon.

 

Vad betyder det att vara medborgare?

Och känner vi verkligen till alla rättigheter vi har?

Sen tjugo år tillbaka då idén om EU-medborgarskapet presenterades och fastslogs i Maastrichfördraget har alla medborgare i EU:s medlemsstater fått fler och fler rättigheter. Det kan handla om rätten att bo, arbeta, studera eller rösta i ett annat EU-land. Genom att ha samma rätt- och skyldigheter som landets medborgare, är det kanske inte så konstigt att över 12 miljoner européer har valt att bo i ett annat EU-land än sitt ”ursprungsland”.

Men, det är inte alltid enkelt. Lika behandlingsprincipen, det vill säga att du som EU-medborgare ska behandlas på sammas sätt som andra medborgare oavsett vilket EU-land du råkar vara i, är en sak. Verkligen är en annan sak. Inte nog med att många av oss inte känner alltid till våra rättigheter, så gör inte alla EU-länders myndigheter det heller.

Det och många andra utmaningar som vanliga medborgare möter dagligen runt om i EU har diskuterats via webb-konsultationer med EU-kommissionen under 2012. För några dagar sen presenterades kommissionens Medborgarrapport som lyfter tolv förbättringsområden och åtgärder inom sex olika områden.

Igår, bjöd EU-kommissionen i Sverige, tillsammans med Europa Direkt Riksteatern och Ungdomsstyrelsen på ett frukostseminarium på Europahuset i Stockholm för att presentera rapporten. Helena Salomonson, Riksteaterns vice VD, tillika Ideell Kulturallians ordförande, deltog i panelen där man diskuterade det europeiska medborgarskapet.

Den första åtgärden i rapporten handlar om att ta bort hinder för arbetstagare, studerande och praktikanter vid flytt till ett annat EU-land. Enklare lagar kring arbetslöshetsförmåner och tydligare reglering kring praktikplatser kommer att bidra till ökad rörlighet för bl.a. frilansande kulturarbetare. Det betyder också att färre unga och studerande utnyttjas som billig/gratis arbetskraft.

En annan åtgärd som också är av stor relevans för Riksteatern är stärkt medborgardeltagande i den demokratiska processen. Rapportens fokus ligger på rösträtten.

För en levande demokrati är det viktigt att rösta men den medborgerliga rättigheten betyder mer än visa sitt stöd för ett parti vart fjärde år. Aktivt deltagande i frivilliga organisationer, utveckling av medborgardialoger, konsultationer med specifika grupper med särskild kompetens/erfarenhet, t.ex. civilsamhällsorganisationer, kultursektorn, unga och studenter är viktiga för den demokratiska processen. Det är förutsättningen för känslan av delaktighet, inflytande och tillhörighet. Det är först när medborgarna känner att deras röst spelar roll som de går och röstar!

För mer information om rapporten och det europeiska medborgarskapet, se: http://ec.europa.eu/news/justice/130508_sv.htm

Följ Europa Direkt Riksteatern på Twitter: @EDIC Riksteatern

Se filmen om dina rättigheter som europé (på eng.): http://www.youtube.com/watch?v=_saAJy-IRWA

Helena Salomonson berättade om Europa Direkt Riksteaterns uppdrag

Pierre Schellekens (EU-kommissionen i Sverige), Helena Salomonson (Riksteatern och Ideell Kulturallians) och Eva Theisz (Ungdomsstyrelsen) diskuterar det europeiska medborgarskapet

En vecka kvar till Teaterdagarna!

Vi på teaterdagskontoret jobbar febrilt med alla förberedelser inför Teaterdagarna och senaste veckan har mycket fallit på plats. Glädjande är också att vi senaste veckan har sålt extra mycket biljetter. Senaste veckan har vi sålt över 500 biljetter och totalt har det hittills sålts över 2200 biljetter till de olika föreställningarna och seminarierna vilket känns fantastiskt roligt. Till det så kommer närmare 100 personer från de gästande kompanierna samt all personal som kommer vara på plats så vi kan vänta oss ett härligt myller av scenkonstälskare under Teaterdagarna.  Flera föreställningar är slutsålda men det finns fortfarande biljetter kvar till de större föreställningarna. Gatan är fylld med aktiviteter och utställare. En glad nyhet är också att det kommer hållas en spontan pingisturnering på lördagskvällen från kl 18 och framåt. Det är fredag kväll och Riksteaterhuset är helt öde men det känns helt motiverat att sitta kvar några extra timmar då man vet att huset kommer att sjuda av liv om en vecka.

Ha en fantastisk helg så hoppas jag att vi ses om en vecka!

//Jonas

Riksteatern hjärta Europa = Europa Direkt Riksteatern

Det är mycket som händer i Riksteatern just nu. Vi håller på med verksamhetsplanering, förberedning av de kommande Teaterdagarna (du har väl bokat dina biljetter?) och nu senast uppstarten av Europa Direkt Riksteatern.

Riksteatern har under många år varit intresserade och engagerade i europeiska och globala frågor. Det syns både på scenen, val av samarbetsparters och projekt och vår involvering i Culture Action Europe:s We Are More-kampanj. Riksteatern är också en samhällsaktör som vill genom pedagogiska metoder och konstnärliga processer skapa förutsättningar för aktivt medborgarskap. För att vara och bli aktiv behöver man tillgång till information om möjligheter. Om vad som finns därute. Om hur jag som individ kan engagera mig, lära mig mer, och bidra till att bygga vårt gemensamma Europa.

Därför blev många av oss väldigt glada när Riksteatern beviljades EU-medel för att starta ett lokalt infokontor, ett Europa Direkt-kontor för Botkyrka kommuns invånare. Kontoret som officiellt heter Europa Direkt Riksteatern spelar en viktig roll som ett forum för direktkontakt med människor, på ett sätt som är både relevant och begripligt.

Botkyrkas invånare kommer få möjligheter att få svar på sina EU-frågor via personliga besök, telefon och e-post. Det kan handla om allt från var man kan hitta stipendier för att plugga på Irland till att vilka ideella organisationer arbetar med integrationsfrågor i Italien.

Europa Direkt Riksteatern kommer även arrangera en hel del informationsaktiviteter runt om i Botkyrka kommun, i skolor och hos civilsamhällsorganisationer. Först ut är kontoret ut med ett eget info-bord på Teaterdagarna.

Om ni har frågor om Europa Direkt Riksteatern kan ni kontakta projektledaren Maja Norberg eller mig.

Du kan besöka kontoret där du får personlig hjälp av Maja på torsdagar, 08:00 – 16:30. Du kan maila oss när som helst. Eller varför inte komma till Riksteaterns reception där det finns en EU-avdelning med material och uppkopplad dator? Öppettiden för EU-avdelningen är vardagar, 08:00 – 16:30.

Hör gärna av dig!

Banafsheh & Maja

P.S. Det finns 20 kontor i hela Sverige. Är du nyfiken på Europa Direkt-kontoret och vill veta var du kan hitta närmaste kontor just där DU bor? Du hittar dem här.

Europa Direkt Riksteatern
Besöksadress: Hallundavägen 30, Norsborg (T-bana: Hallunda)

Projektledare Maja Norberg
Tfn: 08 531 99 388
Mobil: 070 637 57 84
maja.norberg@riksteatern.se

 

Tre träffar om samverkansmodellen i Stockholms län i februari

I tre olika kommuner, Norrtälje den 12 februari, Botkyrka den 13 februari och Värmdö den 14 februari samlar Ideell kulturallians kulturföreningar och kommunföreträdare för att diskutera kultursamverkansmodellen. Över hela landet har den nya reformen blivit verklighet, men Stockholms län avvaktar och olika intressen och viljor står mot varandra.

Anna-Karin Andersson, verksamhetschef på Ideell kulturallians berättar lite mer dessa planerade träffar.

– Kan du berätta lite mer om varför Ideell kulturallians bjuder in till dessa träffar?
Ideell kulturallians tycker att det är viktigt att alla kulturföreningar, små som stora, ska ha möjligheten att påverka beslut som rör den egna verksamheten. Föreningslivet är en central del av kulturlivets infrastruktur och vi behöver hjälpas åt för att synliggöra allt det viktiga arbete som görs ideellt. Kultursamverkansmodellen har hjälpt till i viss grad att få upp våra frågor på dagordningen eftersom landsting/region måste samtala med föreningslivet innan de skriver kulturplanen. Ideell kulturallians jobbar med att samla föreningslivet regionalt för att kunna vara en stark part i det samtalet med landsting/region. Det har betytt att vi på vissa håll flyttat fram våra positioner men också att mötet med andra kulturorganisationer skapat ett spännande klimat för utveckling och nya samspel. I Stockholm har den processen uteblivit eftersom man valt att avvakta att träda in men vi har ändå startat en regional Ideell kulturallians, för att vi tror att det verkligen behövs. Kultursamverkansmodellen sätter igång många olika processer som t.ex. att kommunerna börjat samarbeta, att kulturfrågor generellt fått en högre status. Stockholms kulturliv är inte bara vad som ryms innanför tullarna, det är mycket mer än så. Det vill vi lyfta.

 
– Vad kommer träffarna att innehålla?
Vi kommer att berätta om vad kultursamverkansmodellen står för, det blir ett intressant panelsamtal där vi synar kultursamverkan både ur ett politiskt perspektiv och utifrån föreningslivets synvinkel. Det kommer att finnas tid till frågor och samtal där vi tillsammans tar oss an frågor som rör kulturverksamheten i kommunen, behov eller önskningar, frågan om samarbete mm.

 
– Vilka kommer att bjudas in?
Vi vill att så många från kulturföreningarna i kommunen kommer, inbjudan går ut via de olika riksförbunden som är medlemmar i Ideell kulturallians, men vi bjuder också in föreningar som finns på kommunernas föreningslistor. Tyvärr så tror vi kanske inte att det räcker, risken är alltid att organisationer som borde få en inbjudan inte får det, men dessa träffar är verkligen öppna för alla som är intresserade av dessa frågor. Har man inte fått en inbjudan men läser bloggen, ta kontakt med Ideell kulturallians. Vi bjuder även in företrädare från föreningslivets regionala/distrikts organisationer, kommunpolitiker och landstingspolitiker.

Anna-Karin Andersson nås på anna-karin.andersson@ideellkultur.se eller 072-531 0944. Mer info finns på www.ideellkultur.se

Riksteaterns nationella barnteaterråd planerar för fullt

Hej!

Sommaren lider mot sitt slut. Riksteaterns nationella barnteaterråd har samlats i Hallunda för höstens första arbetsmöte. Två dagar med mycket inspirerande jobb. Dagordningen har varit fullspäckad och huvuddelen av tiden har ägnats åt de 21 regionernas  verksamhetsplaner. Utifrån dem har vi sammanställt en liten enkät som vi hoppas att alla regioner fyller i och skickar in. Vi planerar att enkäten skickas ut i oktober. Resultatet kommer att publiceras på hemsidan en bit in på det nya året. Protokoll från mötet kommer snart att vara tillgänglig på rådet hemsida, där ni kan även läsa tidigare mötesprotokoll.

För att skaffa oss en bild av hur ni arbetar ute i landet har vi dessutom beslutat att under hösten besöka några regioner. Vi kommer snart informera om vilka orter och föreningar vi kommer att besöka, så håll utkik både på rådets egen sida och här på Riksteaterbloggen.

Snart är det Anbud Live. Vi kommer att finnas på plats och ser fram emot att prata mer om vårt uppdrag… och naturligtvis träffa er alla!

Hälsningar,

Riksteaterns nationella barnteaterråd: Petra-Eleonora, Tomas, Yvonne och Malin

Höjde förväntningarna inför BIBU

Snart är det dax för BIBU, scenkonstbiennalen för barn och unga, i Lund. Vi är många från Riksteatern som kommer att vara där; teaterkonsulenter, uppsättningen Tresteg deltar, Länk projektet har ett seminarium tillsmans med Länsteaternarna, Scenkonstportalen presenteras vid flera tillfällen och massor mer!
Många som skall var på plats i Lund träffades, och vi fick en inblick i hur bred och omfattande vår erksamhet är för den unga publiken/deltagarna!
På mötet gladdes vi åt att Marie Reifelton och Cecilia Falk har fixat en sammankomst på BIBU tordagen den 24 maj kl 18 -20 på restaurang Kulturkrogen, tegnérplatsen 4 i Lund, vilken passade plats att ha pitstop på!
Jag vill lämna två rekomendationer; ”Batolomeo” med Carrasco Dance som vi kommer att ta ut på turné under våren -13 och ”Twist” som kommer från Belgien och har skapats i samarbete med company NIE. Dom är en av de senaste årens mest uppmärksammade grupp när det gäller scenkonst om vår nutida historia och slog knock med sin Berlin 1961 på festivalen Malmö/Köpenhamn förra året!
Vi ses i Lund!