Vad betyder det att vara medborgare?

Och känner vi verkligen till alla rättigheter vi har?

Sen tjugo år tillbaka då idén om EU-medborgarskapet presenterades och fastslogs i Maastrichfördraget har alla medborgare i EU:s medlemsstater fått fler och fler rättigheter. Det kan handla om rätten att bo, arbeta, studera eller rösta i ett annat EU-land. Genom att ha samma rätt- och skyldigheter som landets medborgare, är det kanske inte så konstigt att över 12 miljoner européer har valt att bo i ett annat EU-land än sitt ”ursprungsland”.

Men, det är inte alltid enkelt. Lika behandlingsprincipen, det vill säga att du som EU-medborgare ska behandlas på sammas sätt som andra medborgare oavsett vilket EU-land du råkar vara i, är en sak. Verkligen är en annan sak. Inte nog med att många av oss inte känner alltid till våra rättigheter, så gör inte alla EU-länders myndigheter det heller.

Det och många andra utmaningar som vanliga medborgare möter dagligen runt om i EU har diskuterats via webb-konsultationer med EU-kommissionen under 2012. För några dagar sen presenterades kommissionens Medborgarrapport som lyfter tolv förbättringsområden och åtgärder inom sex olika områden.

Igår, bjöd EU-kommissionen i Sverige, tillsammans med Europa Direkt Riksteatern och Ungdomsstyrelsen på ett frukostseminarium på Europahuset i Stockholm för att presentera rapporten. Helena Salomonson, Riksteaterns vice VD, tillika Ideell Kulturallians ordförande, deltog i panelen där man diskuterade det europeiska medborgarskapet.

Den första åtgärden i rapporten handlar om att ta bort hinder för arbetstagare, studerande och praktikanter vid flytt till ett annat EU-land. Enklare lagar kring arbetslöshetsförmåner och tydligare reglering kring praktikplatser kommer att bidra till ökad rörlighet för bl.a. frilansande kulturarbetare. Det betyder också att färre unga och studerande utnyttjas som billig/gratis arbetskraft.

En annan åtgärd som också är av stor relevans för Riksteatern är stärkt medborgardeltagande i den demokratiska processen. Rapportens fokus ligger på rösträtten.

För en levande demokrati är det viktigt att rösta men den medborgerliga rättigheten betyder mer än visa sitt stöd för ett parti vart fjärde år. Aktivt deltagande i frivilliga organisationer, utveckling av medborgardialoger, konsultationer med specifika grupper med särskild kompetens/erfarenhet, t.ex. civilsamhällsorganisationer, kultursektorn, unga och studenter är viktiga för den demokratiska processen. Det är förutsättningen för känslan av delaktighet, inflytande och tillhörighet. Det är först när medborgarna känner att deras röst spelar roll som de går och röstar!

För mer information om rapporten och det europeiska medborgarskapet, se: http://ec.europa.eu/news/justice/130508_sv.htm

Följ Europa Direkt Riksteatern på Twitter: @EDIC Riksteatern

Se filmen om dina rättigheter som europé (på eng.): http://www.youtube.com/watch?v=_saAJy-IRWA

Helena Salomonson berättade om Europa Direkt Riksteaterns uppdrag

Pierre Schellekens (EU-kommissionen i Sverige), Helena Salomonson (Riksteatern och Ideell Kulturallians) och Eva Theisz (Ungdomsstyrelsen) diskuterar det europeiska medborgarskapet

Riksteatern hjärta Europa = Europa Direkt Riksteatern

Det är mycket som händer i Riksteatern just nu. Vi håller på med verksamhetsplanering, förberedning av de kommande Teaterdagarna (du har väl bokat dina biljetter?) och nu senast uppstarten av Europa Direkt Riksteatern.

Riksteatern har under många år varit intresserade och engagerade i europeiska och globala frågor. Det syns både på scenen, val av samarbetsparters och projekt och vår involvering i Culture Action Europe:s We Are More-kampanj. Riksteatern är också en samhällsaktör som vill genom pedagogiska metoder och konstnärliga processer skapa förutsättningar för aktivt medborgarskap. För att vara och bli aktiv behöver man tillgång till information om möjligheter. Om vad som finns därute. Om hur jag som individ kan engagera mig, lära mig mer, och bidra till att bygga vårt gemensamma Europa.

Därför blev många av oss väldigt glada när Riksteatern beviljades EU-medel för att starta ett lokalt infokontor, ett Europa Direkt-kontor för Botkyrka kommuns invånare. Kontoret som officiellt heter Europa Direkt Riksteatern spelar en viktig roll som ett forum för direktkontakt med människor, på ett sätt som är både relevant och begripligt.

Botkyrkas invånare kommer få möjligheter att få svar på sina EU-frågor via personliga besök, telefon och e-post. Det kan handla om allt från var man kan hitta stipendier för att plugga på Irland till att vilka ideella organisationer arbetar med integrationsfrågor i Italien.

Europa Direkt Riksteatern kommer även arrangera en hel del informationsaktiviteter runt om i Botkyrka kommun, i skolor och hos civilsamhällsorganisationer. Först ut är kontoret ut med ett eget info-bord på Teaterdagarna.

Om ni har frågor om Europa Direkt Riksteatern kan ni kontakta projektledaren Maja Norberg eller mig.

Du kan besöka kontoret där du får personlig hjälp av Maja på torsdagar, 08:00 – 16:30. Du kan maila oss när som helst. Eller varför inte komma till Riksteaterns reception där det finns en EU-avdelning med material och uppkopplad dator? Öppettiden för EU-avdelningen är vardagar, 08:00 – 16:30.

Hör gärna av dig!

Banafsheh & Maja

P.S. Det finns 20 kontor i hela Sverige. Är du nyfiken på Europa Direkt-kontoret och vill veta var du kan hitta närmaste kontor just där DU bor? Du hittar dem här.

Europa Direkt Riksteatern
Besöksadress: Hallundavägen 30, Norsborg (T-bana: Hallunda)

Projektledare Maja Norberg
Tfn: 08 531 99 388
Mobil: 070 637 57 84
maja.norberg@riksteatern.se

 

Tre träffar om samverkansmodellen i Stockholms län i februari

I tre olika kommuner, Norrtälje den 12 februari, Botkyrka den 13 februari och Värmdö den 14 februari samlar Ideell kulturallians kulturföreningar och kommunföreträdare för att diskutera kultursamverkansmodellen. Över hela landet har den nya reformen blivit verklighet, men Stockholms län avvaktar och olika intressen och viljor står mot varandra.

Anna-Karin Andersson, verksamhetschef på Ideell kulturallians berättar lite mer dessa planerade träffar.

– Kan du berätta lite mer om varför Ideell kulturallians bjuder in till dessa träffar?
Ideell kulturallians tycker att det är viktigt att alla kulturföreningar, små som stora, ska ha möjligheten att påverka beslut som rör den egna verksamheten. Föreningslivet är en central del av kulturlivets infrastruktur och vi behöver hjälpas åt för att synliggöra allt det viktiga arbete som görs ideellt. Kultursamverkansmodellen har hjälpt till i viss grad att få upp våra frågor på dagordningen eftersom landsting/region måste samtala med föreningslivet innan de skriver kulturplanen. Ideell kulturallians jobbar med att samla föreningslivet regionalt för att kunna vara en stark part i det samtalet med landsting/region. Det har betytt att vi på vissa håll flyttat fram våra positioner men också att mötet med andra kulturorganisationer skapat ett spännande klimat för utveckling och nya samspel. I Stockholm har den processen uteblivit eftersom man valt att avvakta att träda in men vi har ändå startat en regional Ideell kulturallians, för att vi tror att det verkligen behövs. Kultursamverkansmodellen sätter igång många olika processer som t.ex. att kommunerna börjat samarbeta, att kulturfrågor generellt fått en högre status. Stockholms kulturliv är inte bara vad som ryms innanför tullarna, det är mycket mer än så. Det vill vi lyfta.

 
– Vad kommer träffarna att innehålla?
Vi kommer att berätta om vad kultursamverkansmodellen står för, det blir ett intressant panelsamtal där vi synar kultursamverkan både ur ett politiskt perspektiv och utifrån föreningslivets synvinkel. Det kommer att finnas tid till frågor och samtal där vi tillsammans tar oss an frågor som rör kulturverksamheten i kommunen, behov eller önskningar, frågan om samarbete mm.

 
– Vilka kommer att bjudas in?
Vi vill att så många från kulturföreningarna i kommunen kommer, inbjudan går ut via de olika riksförbunden som är medlemmar i Ideell kulturallians, men vi bjuder också in föreningar som finns på kommunernas föreningslistor. Tyvärr så tror vi kanske inte att det räcker, risken är alltid att organisationer som borde få en inbjudan inte får det, men dessa träffar är verkligen öppna för alla som är intresserade av dessa frågor. Har man inte fått en inbjudan men läser bloggen, ta kontakt med Ideell kulturallians. Vi bjuder även in företrädare från föreningslivets regionala/distrikts organisationer, kommunpolitiker och landstingspolitiker.

Anna-Karin Andersson nås på anna-karin.andersson@ideellkultur.se eller 072-531 0944. Mer info finns på www.ideellkultur.se

Höjde förväntningarna inför BIBU

Snart är det dax för BIBU, scenkonstbiennalen för barn och unga, i Lund. Vi är många från Riksteatern som kommer att vara där; teaterkonsulenter, uppsättningen Tresteg deltar, Länk projektet har ett seminarium tillsmans med Länsteaternarna, Scenkonstportalen presenteras vid flera tillfällen och massor mer!
Många som skall var på plats i Lund träffades, och vi fick en inblick i hur bred och omfattande vår erksamhet är för den unga publiken/deltagarna!
På mötet gladdes vi åt att Marie Reifelton och Cecilia Falk har fixat en sammankomst på BIBU tordagen den 24 maj kl 18 -20 på restaurang Kulturkrogen, tegnérplatsen 4 i Lund, vilken passade plats att ha pitstop på!
Jag vill lämna två rekomendationer; ”Batolomeo” med Carrasco Dance som vi kommer att ta ut på turné under våren -13 och ”Twist” som kommer från Belgien och har skapats i samarbete med company NIE. Dom är en av de senaste årens mest uppmärksammade grupp när det gäller scenkonst om vår nutida historia och slog knock med sin Berlin 1961 på festivalen Malmö/Köpenhamn förra året!
Vi ses i Lund!

Turnénätverk för teater i Finland

Igår och idag håller TEKIJÄ-projektet fortbildningsdagar på Esbo Stadsteater för sina medlemmar. TEKIJÄ-projektet syftar till att utveckla turnénätverket i Finland genom att förbättra samarbetet mellan institutionsteatrar och fria teatergrupper. Läs mer om TEKIJÄ här

Jag var på plats igår och gav en introduktion till Riksteatern och hur vår verksamhet är byggd för turnerande och berättade sedan mer om Scen utan gränser och scenkonstportalen.se – två projekt som i allra högsta grad kan utnyttjas av TEKIJÄ. Både för att komma och turnera i Sverige och fortsätta det fina gästspelsutbyte som finns länderna emellan men även för inspiration till vilka verktyg de själva behöver.

Är du nyfiken på min presentation Digital tools for touring så finns den på Prezi.

Åhörare från Finlands tetaterfält

Esbo Stadsteater

Esbo Stadsteater

 

Vi testar RiksText

Arbetet med RiksText och textade föreställningar går vidare. Idag hade vi bjudit in personer i huset med androidtelefoner för att testa appen. Att utveckla appar för iPhone är relativt enkelt eftersom operativsystemet är detsamma, men det är svårare att få till EN fungerande lösning till alla telefonmodeller som använder Android. Efter testet idag har vi fått lite bättre koll på vilka modeller som fungerar och var vi behöver felsöka vidare. Tack alla som tittade in och hjälpte oss att testa!

Hittills har de flesta som har testat appen på någon av våra föreställningar använt en av de iPods vi har lånat ut men i och med att smartphones blir allt vanligare så är det förstås allra enklast om man kan förvandla sin egen telefon till en display. Under våren kommer jag bland annat att arbeta med att förbättra flödet och användarupplevelsen i appen och tillsammans med mina kollegor se till att Riksteatern kan erbjuda fler textade föreställningar. Dessutom utforskar vi möjligheten med syntolkning i appen så att den kan fungera som ett hjälpmedel för en ännu större publik.

Just nu testas appen på föreställningen Kärlek, drömmar och fjärilar som spelas fram till 25 april.

RiksText och textade föreställningar

Förutom Scenkonstportalen.se så arbetar jag med kommunikationen i ett väldigt spännande utvecklingsprojekt inom Riksteatern. Det heter Scen utan gränser och är en plattform för samarbete och branschutveckling inom scenkonst. Verksamheter inom kultur, utbildning och näringsliv i Sverige och Finland har gått samman för att åstadkomma en hållbar och långsiktig utveckling och plattformen koordineras idag av Riksteatern och Hanaholmen Kulturcentrum.

Ett av områdena man fokuserar på i plattformen och där Riksteatern är särskilt aktiva är teknikutveckling. Ambitionen är att tillsammans titta på tekniska lösningar som möjliggör ökad interaktivitet, nya virtuella scenrum, bättre turnébarhet och mycket annat.

Det finns massor att berätta om och jag återkommer säkert till det här längre fram! Men idag vill jag dela med mig av feedback vi har fått från en besökare som såg Hallonbåtsflyktingen i Västerås i lördags. Hallonbåtsflyktingen spelas på finska och textas till svenska på en stor display. Textning av föreställningar är något vi arbetar hårt med just nu för att öka tillgängligheten för de som inte hör eller de som inte förstår språket som föreställningen spelas på. Tillsammans med Dogood IT utvecklar vi teknik där vi kan texta föreställningar genom både stora displayer, projektioner på scenen eller genom appen RiksText i din egen smartphone eller en iPod du får låna.

Textad föreställning

Tänk dig själv vilket framsteg! Att kunna sitta på teatern oavsett om du förstår eller hör vad skådespelarna säger och enkelt kunna få texten rakt ner i din hand. Ett steg närmare scenkonst för alla!

Besökaren som såg Hallonbåtsflyktingen i Västerås är hörselskadad och hörde av sig via mail med orden ”Enda möjligheten för mig att fullt ut kunna ta del av teater – TACK FÖR DET!”

Jag vill rikta ett stort tack tillbaka till alla besökare som har kommit och provat appen på Othello eller någon av de andra föreställningar där den har testats och som kommer med feedback, beröm och konstruktiv kritik. Vi jobbar vidare och ser till att tekniken blir bättre, appen mer användarvänlig och tillgänglig på fler föreställningar.

Mia Blomgren nominerad till Tempo festivalspris!

Utifrån Barn&Ungas strategi, att hela tiden ha nuet och kommunikationen med vår målgupp i fokus, har vi inlett ett samarbete med Mia Blomgren. Genom att belysa tematiken i vår kommande uppsättning ”Surrender” i ett dokumentärt arbete, kommer hon att skapa en brygga mellan vår fiktiva berättelse och den samtida verkligheten. Hennes makalösa förmåga att belysa ämnen och människors situation ur olika synvinklar är en stark konstnärlig kunskap. Nu är jag mycket glad att hon nominerats till Tempo festivalens Radiopris!!! kolla även på Sveriges Radio P1!

”Mia Blomgren har med sin personliga stil återigen klivit över tröskeln till ett hem någonstans i Sverige, mött en människa och fått oss att häpna. I MADONNAN OCH SKÖKAN möter vi 70-åriga Helena som prostituerat sig i årtionden. Ramverket är enkelt: En småputtrig vardag i ett radhus, egensinniga detaljer och programmakaren som nyfiket och envist frågar och frågar. Resultatet: I MADONNAN OCH SKÖKAN får lyssnaren syn på sin egna fördomar och kontakt med den ljuva känslan av att varje människas liv är unikt – det som radiomediet uppnår när det är som allra bäst.”

Tid för (för)handling…

Ah, så typiskt… Får veta att Polens nyligen omvalda premiärminister har tills den 22:a november på sig att bilda en ny regering. Inte lägligt, beklagar jag mig!

Så vad har Polens regeringsombildning med Riksteatern att göra?
Mer än vad man skulle gissa sig till… men först lite bakgrundsinfo!

Den 9:e december kommer Riksteatern tillsammans med Intercult och EU-kommission i Sverige att organisera: Det Europeiska projektets framtid – En konferens om kulturens roll i förverkligandet av Europa 2020-strategin (underbart med långa titlar!).

Syftet med konferensen är bland annat att uppmärksamma Europa 2020-strategin som är EU:s tillväxtstrategi, ur ett kulturperspektiv. Vi vill synliggöra kultursatsningars positiva effekter för andra politiska områden som t.ex. inom utbildningssektorn. Vi kommer också att belysa behovet av starkare och resurskraftigare kulturprogram och strukturfonder i EU… något som kommer att diskuteras hett under den kommande förhandlingen kring EU:s nästa rambudget för 2014-2020.

Till konferensen kommer vi att höra kulturministern, svenska EU-parlamentariker och nationella och regionala politiker och tjänstemän. Som representant från kultursektorn kommer Ulf Bexell, ordförande från Riksteatern Kalmar län att vara med i en av panelerna. Birgitta Englin kommer att vara en av två moderatorer under dagen.
Det som är unikt med konferensen är att det är ett av få debattforum där politiker från olika nivåer (regering, Riksdag, EU, region) OCH från olika politiska områden kommer att prata om kulturens relevans för samhällsutvecklingen.

Och det är här vi kommer tillbaka till Polens regeringsombildning.
Polens vice kulturminister, Monica Smolen var en av huvudtalarna. Smolen är en entusiastisk kulturfrämjare och står bakom 3-landsinitiativet; ett initiativ som har drivits av Polen, Frankrike och Tyskland som menar att kulturen är ”grundläggande och oumbärlig element i vårt gemensamma europeiska politiska projekt”. Initiativet är viktigt eftersom kulturens roll och relevans för Europas hållbarhet och framtid understryks, och stöds av tre av EU:s starkaste medlemsstater. Därför hade det varit inspirerande att ha Monica Smolen med oss som invigningstalare och samtalspart till den svenska kulturministern den 9:e december.

Nu vet man naturligtvis aldrig vad som händer i den nyckfulla politiska sfären… har vi tur omväljs Monica Smolen som vice kulturminister (eller kanske till och med kulturminister?), och vi kan ha henne på scen den 9:e… man kan alltid hoppas!

Konferensen äger rum: fredag, 9:e december, 09:00 – 15:00 på Europahuset i Stockholm.
För mer info om konferensen gå till: http://www.intercult.se/start/

Har du frågor kring konferensen kan du alltid kontakta mig!
banafsheh.hejazi@riksteatern.se

P.S. Konferensen kommer att sändas live på nätet…. Ifall du inte kan närvara på plats!

Konferensen är ett svenskt bidrag till den europeiska kulturkampanjen We Are More

Varför ska jag engagera mig?

Jag sitter på ett tåg från Malmö mot Stockholm efter ett ytterst uppfriskande besök i frivilligtältet på Malmöfestivalen. I frivilligtältet på Stortorget i Malmö samarbetar flertalet ideella organisationer och de har tillsammans ansvarat för att programlägga veckan i tältet. Allt från ansiktsmålning till diskussioner om regionala överenskommelser och personliga berättelse om ideellt engagemang har fått plats. Jag hade äran att bli inbjuden av Malmö ideella föreningars paraplyorganisation och Malmö Frivilligcentra för att moderera ett samtal med titeln ”Varför ska jag engagera mig?”. Jag och publiken fick höra sex stycken engagerade unga och gamla berätta om sitt engagemang i allt från idrottsföreningar till ekobutiker och seniornätverk. Vi fick höra berättelser om lustfyllda stavhoppsträningar, om solidaritet och ansvar och tillfredsställelsen i att få dela med sig av allt det positiva som föreningen har att erbjuda. Frågan som hängde kvar i luften efter samtalet var snarare ”Varför ska jag inte engagera mig?”.

Malin Rindeskär från Frivilligcentra filmar pågående seminarium i Frivilligtältet på Stortorget i Malmö.

I projektet Engagemangsguider som Riksteatern samordnar arbetas det bland annat med dessa frågor. Projektet syftar till, att med uppsökande metoder och genom samverkan öka det ideella engagemanget. 15 organisationer arbetar lokalt med detta viktiga projekt som blivit uppmärksammat i medierna en hel del på sista tiden. Bland annat så nämner jämställdhets- och ungdomsminister Nyamko Sabuni det som en viktig insats då hon blir intervjuad i P1 den 23 augusti. På hemsidan http://engagemangsguider.riksteatern.se hittar du fler mediaklipp och information om projektet.

Nu börjar tåget närma sig Stockholm och det är dags för mig att slå ihop datorn. Men det kommer fler uppdateringar om projektet Engagemangsguider här på bloggen i framtiden. Var så säker!