Fyra frågor till Åsa Hamneståhl…

…producent på Södra Teatern, som arbetat med satsningen på samtida kultur från Chile på Södran som ägde rum den 17-18 oktober. I den ingick chilenska gästspelet Villa + Talet som är en del av Riksteaterns Voices of Change samt en klubbkväll med elektroartisten Cholita Sound från Santiago.

Varför gör Södra Teatern denna satsning?

– För att det i år är 40 år sedan militärkuppen i Chile ägde rum. Vi vill gärna uppmana till reflektion kring detta, kring vad som var då, och vad som är nu.

Hur tänker man när man arbetar med temakvällar på det här sättet?
– Det viktigaste tycker jag är att inte gruppera människor efter etnisk bakgrund. Typ ”det här ska vi göra för den chilenska communityn i Stockholm”. Ja, vi gör ett tema kring Chile, men inte enbart för chilenare. Varför skulle det vara en angelägenhet bara för dem? Jag vill göra arrangemang där människor kan mötas; chilenare, bolivianer, söderhipsters, nordafrikaner och teatertanter. Och då är det mer relevant att tänka i termer av vad som förenar. Att hitta ett element som kan tilltala ett bredare spektra. Det kan handla om en viss estetik, ett ämne, en musikgenre, ett danssteg. I mitt arbete tar jag fasta på kulturen som ett verktyg för förändring, inte för att bevara traditioner. Och då måste man också våga sticka ut hakan lite. Det vi gör måste brännas lite någonstans, det får aldrig bli tryggt och musealt.

Hur arbetar man gentemot publiken, den svenska såväl som de människor från Chile som bor i Stockholm och Sverige?
– Genom sociala medier och genom att synas på gatan. Bjud gärna in nyckelpersoner utanför den egna kretsen att vara med och arrangera; det kan handla om allt ifrån att spela skivor efter föreställningen till att göra artwork till eventuell affisch, att dokumentera/fotografera kvällen och så vidare. Ju fler som är involverade från olika håll och som känner ett engagemang och ägandeskap, desto bättre spridning får arrangemanget. Och det blir på riktigt. Det får aldrig, aldrig handla om ett ”vi” som gör något för ”dem”. Om vi inte själva ser oss som en del av målgruppen är det kanske inte vår uppgift att ge oss i kast med just den här produktionen?

Vad är det intressanta med den samtida kulturen (som musik och scenkonst) i Chile?
– Här i Sverige går våra tankar gärna till ett mörkt 70-tal, men Chile, och hela Latinamerika, är en kontinent mitt uppe i en spännande utveckling här och nu. Det är självfallet viktigt att minnas, men lika viktigt att vara nyfiken på den generation som växt upp i efterdyningarna av en diktatur. Förtryck föder motstånd, motstånd är mumma för kreativitet och nytänk.

Bilder från klubbkvällen med Cholita Sound, i Södra Bar på Södra Teatern den 18 oktober. Foto: Wilson Durán.