Inflytande eller delaktighet

Nu laddar vi inför vår process i Gottsunda, Uppsala län på tisdag. Åsa planerar för fullt uppe i Luleå och jag sitter i ett regnigt Nyköping och skriver listor på allt som ska med.
Mitt i det här har vi funderat mycket på definitionerna av det vi håller på med och enats kring det här: Inflytande är målet och delaktighet metoden. Inflytande handlar här om att ta tillvara de ungas tankar och idéer som en resurs och ett underlag till politiska beslut.
Och delaktighet är att ta tillvara de ungas engagemang, i en aktivitet som får dem att utvecklas och uppleva något. Men det är inte nödvändigtvis kopplat till reellt inflytande.

Hur känns det?

2 thoughts on “Inflytande eller delaktighet

Comments are closed.