Mångfald i kulturlivet – hur går vi från ord till handling?

Myndigheten för kulturanalys släppte i förra veckan en rapport med namnet ”Vilken mångfald?” som undersöker hur kulturinstitutioner tolkar och arbetar med sina mångfaldsuppdrag. Rapporten är även ämne för ett seminarium under Almedalen där Riksteaterns vd Magnus Aspegren deltar.

Rapporten pekar på ett flertal utmaningar såsom behov av att precisera integreringsmodeller i linje med statens uppdrag samt utveckla ändamålsenliga uppföljningar och återrapporteringar.

Riksteatern välkomnar att dessa frågor lyfts även om detta har varit ett återkommande ämne sedan tidigare. Riksteatern har tagit fram en ny strategi för jämlikhet och mångfald och har för avsikt att använda sig av en integreringsmodell (mainstreaming) som tagits fram av EU-kommissionen. Både utvärdering och återrapportering ingår i denna modell. Modellen förutsätter datastyrning av verksamheten och vi ämnar att utveckla detta med utgångspunkt i befolkningsstatistiken.

Riksteatern hoppas att fler institutioner visar intresse för detta sätt att arbeta så att vi gemensamt kan hjälpas åt för att förverkliga ambitionerna om en kultur som är tillgänglig för fler, inte minst för de som inte deltar idag. Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Myndigheten för kulturanalys vad gäller data och statistik. Något vi även kommer att framföra under seminariet.

Magnus Aspegren
Vd, Riksteatern