Riksteaterns finansiering av nummer.se och Europa Direkt-kontoret i Hallunda upphör vid årsskiftet

I dag torsdag har det varit styrelsemöte hos Riksteatern. Jag beskrev bland annat för styrelsen hur jag vill fortsätta stärka Riksteatern, vårt konstnärliga initiativ och folkrörelsen. Publiken i hela Sverige ska vara i fokus.

På dagordningen fanns också budgetfrågor och vad Riksteatern bör prioritera nästa år. Det är viktigt att redan nu dra upp riktlinjerna inför 2015.

Jag vill att Riksteatern frigör så mycket pengar som möjligt för vår konstnärliga utveckling och för att stärka folkrörelsen. Styrelsen tog också beslut om att avsluta två saker som inte går i linje med detta, nummer.se som vi inte kommer att finansiera nästa år, och Europa Direkt-kontoret  i Hallunda som vi inte heller kommer att driva efter årsskiftet.

nummer.se startades av Riksteatern redan år 2000 och görs sedan 2012 av Tidningen Vi på uppdrag av Riksteatern. Europa Direkt-kontoret i Hallunda startades 2013. Båda verksamheterna startades och drivs av kompetenta driftiga personer. Både nummer.se och Europa Direkt-kontoret är och har varit viktiga för Riksteatern. nummer.se har betytt mycket för scenkonstbranschen och Europa Direkt-kontoret är oerhört viktigt i år under EU-valet. Men i bland måste man välja. Fokusera. Och därför är det rimligt att avsluta Riksteaterns del i nummer.se och Europa Direkt till årsskiftet. Vi finansierar nummer.se året ut och driver även Europa Direkt-kontoret i Hallunda året ut, sedan avslutar Riksteatern sin del i dessa två verksamheter.

Jag hör och ser en folkrörelse som vill prata scenkonst, som vill se konstnärlig utveckling, och det ska synas när vi planerar Riksteaterns budget, så mycket pengar som möjligt ska läggas på sådant som stärker scenkonsten, relationen till publiken och våra medlemmar.

Vi ska göra kommunikation som ligger nära vår publik, nära våra medlemmar och fortsätta främja hela Sveriges scenkonst.

Magnus Aspegren, vd på Riksteatern

One thought on “Riksteaterns finansiering av nummer.se och Europa Direkt-kontoret i Hallunda upphör vid årsskiftet

  1. För mig är Magnus Aspegrens resonemang kring nedläggningen av nummer.se obegripligt. Om man vill stärka Riksteaterns konstnärliga initiativ kan man inte se bort från den publik man vill nå i hela landet. Jag som teaterintresserad Riksteatermedlem, bosatt i Sandviken, behöver heltäckande och initierad hjälp att orientera mig i teaterutbudet i landet. Jag har behov både av recensioner av föreställningar i närområdet och av vad som ges i storstadsomdådena. Det intresserar mig att följa vad som sker i hela landet, eftersom teatern i så hög grad ger en spegelbild av samhälleliga strömningar. Recensioner i lokaltidningar och i DN ger mig inte alls den överblick som nummer.se gör.
    Riksteatern har ett folkbildaransvar och ett ansvar att nå ut till minsta avkrok av landet. Riksteatern kan inte hålla en hög konstnärlig profil utan en kunnig och engagerad publik. Utan den publiken blir Riksteatern en förmedlare av kändisar från TV och lättsamt örongodis. Med nedläggningen av nummer.se sviker Riksteatern den publik i landsorten som är en förutsättning för ett konstnärligt initiativ.

Comments are closed.