Riksteaterns styrelse möts i Jönköping i dag

Riksteaterns styrelse träffas sex gånger per år, i dag hålls ett styrelsemöte i kulturhuset Spira i Jönköping. På bilden, förberedelser; Mats Erixon, styrelseledamot, Anette Boholm, sekreterare.

Joachim Berner, ordförande, Elisabeth Löfgren, styrelseledamot, Birgitta Englin, vd, och Mats Erixon, styrelseledamot.

Marie Reifelton, teaterkonsulent, hälsar styrelsen välkommen till Jönköping och Spira.

Nästa styrelsemöte hålls i december i Riksteaterns hus i Hallunda.