Shahin Najafi behöver samma stöd som Salman Rushdie

På samma sätt som opinionen tog ställning för Salman Rushdie och litteraturen måste den nu höras för musikern Shahin Najafi. Våra scener och kulturinstitutioner kan idag vara både lokala och globala arenor för det fria ordet och den fria konsten. De iranska religiösa auktoriteterna anser att Shahin Najafis låt ”Naghi” förolämpar en iman med samma namn. En fatwa får aldrig bli sista ordet. Vi är många – konstnärer, kulturchefer, politiker och partiledare – som kan visa vårt stöd för Shahin Najafi.

Shahin Najafi har besökt Sverige flera gånger. 2010 var han en av artisterna i den iranska hiphopgala som Riksteatern arrangerade i satsningen Voices of change. I april 2011 turnerade han med en egen konsert i Riksteaterns regi.

Att Shahin Najafi fått en fatwa visar hur viktigt det är att svenska scener fortsatt är öppna för konstnärer som vågar stå för yttrandefrihet och demokrati både innanför och utanför Sveriges geografiska gräns. Det visar också att det stöd som finns idag för författare och journalister, bland annat i form av fristäder är viktigt och behövs även för musiker och andra konstnärer. Våra svenska scener och kulturhus är viktiga fristäder för det fria ordet och för många olika konstnärers frihet.

Kränkningar av yttrandefrihet och demokratiska rättigheter drabbar idag både lokalt och globalt. Precis som kampen mot förtrycket lokalt också får global effekt. Sverige har en kulturpolitik som värnar yttrandefriheten och en utrikespolitik där arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter är prioriterat och centralt i alla UD:s politikområden. I UD:s promemoria från mars 2012 om strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet sägs bland annat ”Regeringen anser att stater har både en rätt och en skyldighet att påtala och kritisera kränkningar av mänskliga rättigheter och därmed ett moraliskt ansvar att stödja individer, grupper och organisationer som utsätts för stora risker i arbetet för ökad respekt för de mänskliga rättigheterna”.

Att tysta Shahin Najafi kränker rättigheten att skapa något för en bättre värld. Att hota en ensam konstnär syftar till att tysta skrämma alla som förmedlar hans text vidare, alla som inspireras att göra en egen text, egen musik som fritt uttrycker krav på ett bättre liv i Iran eller Sverige. Det är en kränkning av yttrandefriheten.

I Shahin Najafis populära låt ”Naghi” beklagar han situationen i Iran och ber imamen göra något nu istället för att vänta på den 12:e imamen som ska ha en enorm möjlighet att påverka och är mer benägen att trotsa politiska auktoriteter och religiösa föreställningar, men han verkar inte komma och något måste göras nu. Det är innehållet i den sång som föranlett en fatwa mot Shahin Najafi. I hans fall står dessutom nyhetssajten asremrooz.ir nära knuten till den iranska regimen, bakom en kampanj för att Najafi ska hängas. En belöning på 100.000 dollar har dessutom utfästs för hans huvud.

Shahin Najafis röst är farlig för den når in i Iran, den når exiliranier, den når dig och mig.

Kollegor: Om vi inte bidrar till att röster hörs från länder som sanktionerar våld mot sina egna medborgare som i Iran, så påverkas samhällsklimatet också hos oss. Yttrandefriheten stärks i flera länder, flera sammanhang, om vi tillsammans skapar forum för dessa röster. Även i de mest politiskt stabila stater behöver demokratin erövras gång efter gång. Det är hög tid att tillvarata kulturens roll och relevans för demokratifrågor på den globala arena som är kulturens idag.

Shahin Najafi är långt ifrån ensam. Nyligen dömdes rapparen El Haqued till ett års fängelse i Marocko. Han döms för sin kritik mot förtal av polisen. Rappare, skådespelare, graffittimålare, poeter, filmare och författare tar idag stora risker för att påtala och kritisera kränkningar av mänskliga rättigheter. Hur kan Sverige som stat stödja dem? Hur kan vi bättre ta tillvarata kulturens roll och relevans för demokratifrågor på den globala arenan?

Den konst som nu förändrar världen har sedan längre lämnat föreställningen om att den är nationell. Den är lokal och global på samma gång, den förändrar lokala förutsättningar genom att globalt ge människor möjlighet att vara deltagande i den. Låt oss delta.

Riksteatern kommer att fortsätta satsningen Voices of Change.

In English: http://www.riksteatern.se/content/shahin-najafi-deserves-the-same-support-as-salman-rushdie

Om Shahin Najafi

Shahin Najafis låt finns översatt här: http://www.ethicalear.com/2012/05/english-translations-of-shahin-najafis.html

Shahin Najafi tvingades verka under jorden under sina år I Iran eftersom hans musik var förbjuden av regimen. Han flyttade till Tyskland 2005 där han blev medlem I gruppen “Tapesh 2012”, en grupp som framför politiska låtar på persiska. I sin musik tar han politisk ställning för kvinnors rättigheter och emot religiös extremism, sociala orättvisor och sexism. I februari 2010 medverkade Shahin Najafi tillsammans med flera andra artister i en iransk hiphopgala och gjorde en egen turné 2011. Både galan och turnén besökte Stockholm, Göteborg och Malmö och var en del av Riksteaterns fortfarande aktuella temasatsning ”Voices of Change”. Under temat uppmärksammar Riksteatern artister som genom sitt konstnärskap vill verka för demokrati och yttrandefrihet.