Vad gör du på Region Skånes mingel Birgitta Englin?

Jag träffade bland annat regionens nya kulturchef, Gitte Grönfeld Wille från Köpenhamn som är dramaturg i botten.  Det är alltid intressant att lyssna på röster från olika delar av landet. Det ser så olika ut beroende på hur man utvecklat sina respektive regionala kulturplaner. Skåne är aktiva i att kommunicera och är öppna för diskussion kring sina analyser, de släpper in medborgare, institutioner och organisationer i det de gör. Det är spännande. I Skåne ställs inte heller saker mot varandra, t ex olika kulturer, centrum mot periferi eller gammal mot ung. Istället försöker man skapa en politik där alla olika faktorer ses som en resurs för utveckling. Skåne är en av OECD:s mest innovativa regioner. (OECD har 34 medlemsstater och är en förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, Organisation for Economic Co-Operation and developmen).  Det är jättekul att Riksteatern har en så stark regional förening och så många fantastiska lokala föreningar i Skåne. Det är också glädjande att det finns en efterfrågan på fria grupper och institutioner från Skåne, till exempel Malmöoperans små platsproduktioner. Dom är intressanta för hela landet.
Birgitta Englin i samspråk med region Skånes nya kulturchef, Gitte Grönfeld Wille.

 

Minglet invigdes av Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande i region Skåne