Släpp in kulturlivet i maktens landstingskorridorer!

Samverkansmodellen har påverkat Sveriges kulturliv sedan den infördes förra året.  Hela Sveriges kulturliv faktiskt, men inte Stockholms läns.  Ingenstans i länet, varken i våra kranskommuner, vår glesbygd eller  vår  skärgård  existerar  samverkansmodellen. Konsekvensen är att  kultursfären och det civila samhället har möjlighet att påverka det regionala kulturlivet och kulturplanerna överallt – förutom i  Stockholms län . Som vd för Riksteatern och ordförande för den regionala föreningen Riksteatern Stockholms län  vill vi ändra på det.

Vi vill bidra med kompetens till kulturlivet i stort, och till utformningen av kulturplan en  i Stockholms län mer specifikt. Vi vill påverka kulturpolitiken, precis som våra kollegor i Riksteaterns föreningar  i resten av Sverige har möjlighet att göra. Vi vill se att samverkansmodellen införs även i Stockholms län.

Tillgång till kultur, möjligheten att utöva den, att uppleva den, att ta ansvar för den, är en demokratifråga. Ytterst handlar det om medborgarnas initiativ och ansvar. Inom Riksteatern i Stockholms län arbetar många människor. Här finns människor som tar stort ansvar och har mångårig kompetens om hur man arrangerar föreställningar på bästa sätt, hur man samverkar med producenter, med utövare, med arrangörer, med civilsamhället, och många fler. Vi jobbar i hela länet –  i kranskommuner, i förorter, i glesbygd – och vi har mycket att bidra med. Inför samverkansmodellen i kulturlivet i Stockholms län.    Det bör inte vara Stockholms stadshus som ensamt äger länets kulturfrågor.  Släpp in kulturlivet i maktens landstingskorridorer!  

Birgitta Englin, VD för Riksteatern och Marianne Pihl, ordförande, Riksteatern i Stockholms Län