Vi väntar fortfarande på en ursäkt

Det har nu gått över en månad sedan ordförande för regionstyrelsen i Jönköpings län Malin Wengholm liknade dövrörelsen med en sekt. Detta i en diskussion om cochlea-implantat bland döva barn i intresseorganisationen Barnplantornas Facebook-grupp.

En kommentar som är både nedlåtande, generaliserande och kränkande. Det är ytterst anmärkningsvärt att en folkvald politiker uttrycker sig på detta sätt. Vi har väntat på en ursäkt i flera veckor, men ingen förklaring har kommit. Därför känner vi på Riksteatern oss tvungna att kommentera det inträffade.

Självfallet är det även beklagligt att Wengholm och hennes familj har fått utstå hot i den efterföljande debatten. Men att sedan hela dövrörelsen av Wengholm beskyllts för dessa hot är lika anmärkningsvärt som själva uttalandet i sig. En hel rörelse kan inte stå till svars för några få individers oacceptabla beteende, det är en farlig generaliserande tankebana.

Wengholms kommentar är inte bara kränkande för alla icke hörande, den har även påverkat relationen mellan oss hörande och döva negativt. En relation som vi på Riksteatern arbetar aktivt med att utveckla. Kommentaren visar även på en utveckling som är djupt beklämmande. En förflyttning som stegvis öppnar upp för en samhällsdebatt där hat mot minoriteter accepteras.

Sedan 1977 har Tyst Teater varit en del av Riksteatern som varje år producerar banbrytande teater på svenskt teckenspråk. På så sätt i allra högsta grad en del av dövrörelsen. En rörelse som präglas av gemenskap och där teckenspråket och dövkulturen står i centrum. Riksteatern uppmanar därför, precis som många andra organisationer, Wengholm att ta avstånd från sitt uttalande.
Den 22 april kommer Riksteaterns Tyst Teaters uppsättning Parismiddagen till Jönköping. Föreställningen är en tidsresa i dövhistoria och en hyllning till den svenska dövrörelsen som fyller 150 år. Vi vill här med bjuda in Malin Wengholm att komma på föreställningen och på så sätt visa sitt stöd för dövrörelsen. Förhoppningen är att föreställningen kan bli starten för en dialog om hur vi tillsammans kan hantera detta bakslag.

Magnus Aspegren
vd Riksteatern

Josette Bushell-Mingo
konstnärlig ledare Riksteaterns Tyst Teater