Om #platsförkultur

#platsförkultur är Riksteaterns främsta kanal för att sprida kunskap om kulturens betydelse och vikt för sin samtid. Här publiceras främst texter från Riksteaterns VD och konstnärliga ledning. Det som publiceras här lyfter angelägna frågor som knyter an till aktuella debatter i samhället.

Se inlägg